POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Politica de confidențialitate se adresează tuturor persoanelor care utilizează site-ul www.caseinbrasov.ro și are ca scop explicarea modului în care sunt colectate, prelucrate și utilizate datele personale furnizate de dumneavoastră prin accesarea acestui site și prin intermediul formularelor și datelor de contact puse la dispoziție de către VIP IMOB CLS S.R.L..

Potrivit art. 3 litera (a) din Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, datele cu caracter personal reprezintă “orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale”.

VIP IMOB CLS S.R.L., persoană juridică română, cu capital integral privat, cu sediul în Brașov, Strada Pârâului, nr. 5, scara B, bl. 12, ap. 36, jud. Brașov, CUI 28005369, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J08/138/2011, denumită în continuare „prestator”, colectează o serie de date cu caracter personal (în principal nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresă de email, etc) necesare pentru prestarea serviciilor de dezvoltare imobiliară de la „persoana vizată”, adică de la persoana fizică identificată sau identificabilă care este beneficiară a serviciilor prestatorului sau se află într-o relație de orice fel cu prestatorul.

Prin utilizarea  site-ului www.caseinbrasov.ro acceptați  politica  de confidențialitate astfel cum este enunțată în cele ce urmează: 

CE TIP DE DATE COLECTĂM

Datele colectate de către prestator diferă de la caz la caz și se referă în principal la: nume, prenume, adresă, număr de telefon, email, date legate de cartea de identitate, cookie, adresa de IP a calculatorului, acțiunile pe care le realizați pe site-ul nostru web etc.

ÎN CE SCOP COLECTĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Prestatorul colectează datele dumneavoastră personale pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră legate de serviciile și ofertele prestatorului (inclusiv prin utilizarea unei soluții dedicate de vânzări tip CRM).

Prestatorul colectează datele personale strict necesare în scopul derulării efective a relațiilor comerciale, pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și a funcționalității site-ului, în scop statistic și în scop de marketing.

Prestatorul nu va face publice datele dumneavoastră personale pe site-ul propriu sau în orice alt mod și va lua măsurile tehnice necesare pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate la aceste date.

Prestatorul poate împărtăși datele dumneavoastră de contact furnizorilor de servicii contractați de către aceasta pentru executarea unui contract/procesarea solicitărilor (de exemplu: servicii de contabilitate, procesatori de plăți, servicii juridice, parteneri de afaceri, etc.). De asemenea, datele dumneavoastră personale pot fi dezvăluite în temeiul legii, în caz de litigii și/sau solicitări din partea autorităților sau instituțiilor publice din România sau din afara acesteia. Prestatorul poate dezvălui datele dumneavoastră personale dacă acest lucru este rezonabil necesar pentru a asigura respectarea termenilor și a condițiilor sale ori pentru protejarea operațiunilor și utilizatorilor săi. Datele dumneavoastră personale pot fi transferate și în cazul unui audit ori în cazul vânzării sau transferării totale sau parțiale a activelor sau pasivelor VIP IMOB CLS S.R.L. către alte persoane.

CÂT TIMP  STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate de prestator atât timp cât este necesar, în mod rezonabil, pentru realizarea scopurilor sale legitime, ori până la cererea explicită transmisă de către dumneavoastră la adresa de email ovidiu.stefan@viphouse.ro în sensul ștergerii acestora.

INFORMAȚII PRIVIND FIȘIERELE DE TIP COOKIE

Site-ul www.caseinbrasov.ro utilizează tehnologie de tip cookie pentru a oferi utilizatorilor săi o experiență de navigare cât mai bună și mai personalizată. Fișierele de tip cookie utilizate de website-ul nostru nu colectează niciodată date în baza cărora să poată fi stabilită o identitate individuală a utilizatorilor. Un fișier de tip cookie reprezintă un fișier de tip text de mici dimensiuni care este stocat și/sau citit de browser-ul web pe hard disk-ul dispozitivului dumneavoastră. Fișierele de tip cookie fac interacțiunea cu utilizatorul mai rapidă și mai sigură, fiind capabile să își amintească preferințele dumneavoastră. Consimțământul privind utilizarea fișierelor de tip cookie poate fi retras în orice moment, în acest scop fiind disponibile setări de blocare sau eliminare a acestui tip de fișiere, fie direct în cadrul browser-ului dumneavoastră, fie prin intermediul unor soluții software puse la dispoziție de către terți.

Informații despre setările privind fișierele de tip cookie puse la dispoziție de cele mai populare browsere sunt disponibile mai jos:

  • Setări cookie în Internet Explorer – Internet Explorer;
  • Setări cookie în Firefox – Firefox;
  • Setări cookie în Chrome – Chrome;
  • Setări cookie în Safari – Safari;
  • Setări cookie în Edge – Edge;
  • Setări cookie în Opera – Opera.

De asemenea, mai multe informații privind fișierele de tip cookie, publicitatea de tip comportamental și confidențialitatea online sunt disponibile la adresele: www.allaboutcookies.org și www.youronlinechoices.eu.

Vă rugăm să rețineți faptul că unele fișiere de tip cookie sunt absolut necesare, permițându-vă navigarea pe site și utilizarea funcțiilor sale de bază. De obicei, aceste fișiere de tip cookie sunt instalate doar ca răspuns la acțiunile dumneavoastră care echivalează cu o cerere de servicii și sunt indispensabile pentru funcționarea website-urilor.

CE DREPTURI AVEȚI ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) în vigoare începând cu data de 25 mai 2018, aveți următoarele drepturi:

  • Dreptul de retragere a consimțământului
  • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră
  • Dreptul de acces asupra datelor
  • Dreptul de rectificare asupra datelor incomplete sau inexacte
  • Dreptul de restricționare a prelucrării
  • Dreptul de ștergere (“dreptul de a fi uitat”)
  • Dreptul de portabilitate
  • Dreptul de opoziție privind prelucrarea datelor
  • Dreptul de a se adresa justiției sau de a face o plângere în fața Autorității de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
  • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

Cererile și întrebările privind politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal pot fi transmise prin email, la adresa ovidiu.stefan@viphouse.ro

*Vă rugăm să rețineți că drepturile enunțate mai sus nu sunt absolute, astfel încât fiecare cerere adresată va fi analizată urmând ca răspunsul, în sensul admiterii sau respingerii motivate a acesteia, să fie transmis către dumneavoastră în maxim 30 de zile de la primirea solicitării. În situații justificate, termenul poate fi prelungit în funcție de natura și complexitatea solicitării. Exercitarea dreptului de retragere a consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate către agenție nu va avea afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc anterior.

Compare listings

Comparaţie